Sample report, Page 1
Sample report, Page 2
Sample report, Page 3
Sample report, Page 4
Sample report, Page 5
Sample report, Page 6
Sample report, Page 7
Sample report, Page 8
Sample report, Page 9
Sample report, Page 10
Sample report, Page 11
Sample report, Page 12
Sample report, Page 13
Sample report, Page 14
Sample report, Page 15
Sample report, Page 16

Interaktywny przewodnik po raporcie PocketECG

Czym jest PocketECG?

PocketECG transmituje pełny sygnał EKG, każde uderzenie serca, przez cały okres trwania badania, aż do 30 dni. W trakcie sesji pacjent może zgłaszać symptomy bezpośrednio na ekranie dotykowym urządzenia – informacje te są później korelowane z aktywnością fizyczną pacjenta oraz występującymi arytmiami. Lekarz ma dostęp online do sygnału każdego pacjenta za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej.

Zaawansowane algorytmy analizują i rozpoznają różne rodzaje arytmii, w tym komorowe, nadkomorowe, migotanie przedsionków, a nawet pojedyncze PAC i PVC. System bezbłędnie oznacza początek i koniec każdej arytmii, nawet bardzo długich epizodów.

Po zakończeniu badania generowany jest pełny raport diagnostyczny, zawierający statystyki dla ciągłego sygnału EKG, w tym udział poszczególnych typów arytmii, korelację aktywności pacjenta ze zgłoszonymi symptomami i występującymi arytmiami, trendy i wiele innych. W trakcie badania lekarz może otrzymywać raporty kumulatywne, zbierające dane od początku badania do daty bieżącej.

Zobacz więcej

Aby dowiedzieć się więcej o zaletach monitorowania arytmii z wykorzystaniem PocketECG odwiedź pocketecg.pl lub skontaktuj się z nami!

PocketECG. Kompletne dane, kompletna analiza, kompletny raport dla precyzyjnej diagnozy arytmii.